Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  4. července 2017

úterý 11. července 2017

úterý  8. srpna 2017

                  úterý 29. srpna 2017

                   pátek 1. září 2017

                 vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 4. září 2017.


Deváťáci se loučí….

Logo kulaté malé

Devět let uteklo jako voda a žáci devátých ročníků ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249 se loučí se svou školou. Není to tak dlouho, kdy vstoupili do školy, učili se písmenka, slabiky, skládali slova. Učili se počítat a psát. To byla první třída. Rok byl pro nás nekonečný. Další ročníky ubývaly velice rychle. A dnes již nastal čas loučení. Končí první etapa našeho života. Etapa, kdy vstupujeme do druhé části našeho života. Čtěte více »